Distributed computing (nl: gedistribueerd rekenen) is een techniek waarbij de taken niet door één enkele computer worden uitgevoerd, maar door een verzameling van genetwerkte computers en lijkt daarmee enigszins op een computer cluster. De verzameling computers kan bestaan uit machines in één ruimte, of uit computers die over de hele wereld zijn verspreid, waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele netwerktechnieken en internet. Het idee is om een grotere totale rekenkracht (verwerkingscapaciteit) te verkrijgen door het combineren van de rekenkracht van de individuele computers. Wanneer in een dergelijk netwerk zeer veel relatief eenvoudige computers beschikbaar zijn kan de beschikbare rekenkracht aanzienlijke proporties aannemen, vergelijkbaar met extreem dure supercomputers.

Distributed computing is met name geschikt voor rekentaken waarbij de hoeveelheid data die tussen de cliënt en de server moet worden verstuurd erg klein is in verhouding tot de rekenkracht die nodig is om de data te verwerken. Ook moet de totale taak kunnen worden onderverdeeld in kleinere taken die geen onderlinge afhankelijkheden hebben.

Voorbeelden:

Medisch:

  • Community TSC is een project dat zoekt naar een medicijn voor de dodelijke kinderziekte Tuberous Sclerosis Complex.
  • D2OL heeft als doel medicijnen te vinden voor de ziekten ebola, miltvuur (antrax), pokken (smallpox), SARS en malaria. De 5 meest besmettelijke ziekten op aarde.
  • Folding@Home tracht, in navolging van het eerdere Distributed Folding, door het simuleren van het vouwen van de proteïne te begrijpen waarom ziekten zoals Alzheimer ontstaan zodat er een behandeling kan komen.
  • Rossetta@home tracht te voorspellen hoe eiwitten vouwen.
  • United Devices is het grootste commerciële distributed computing netwerk en doet o.a aan kankeronderzoek.
  • World Community Grid doet monenteel aan Aidsonderzoek en studie rondom het vouwen van proteïnen.

Wiskundig:

Overige:

Distributed computing is een goed voorbeeld van online samenwerken. Het uiteindelijke rekenwerk wordt dan wel door computers gedaan, het zijn de fanatieke gebruikers die in een competitie op zoveel mogelijk computers de juiste software installeren. 

Een bekend project waaraan ik zelf heb meegedaan is RC5-64, waarbij geprobeerd werd een code te kraken met 2^64 cijfers. Het project duurde uiteindelijk 1757 dagen. Momenteel is RC5-72 aan de gang, na 1388 dagen pas op 0.353% van het totaal aantal mogelijke combinaties. Goede zaken aan deze samenwerking: 

         In dagelijkse statistieken was iedereen die meedeed zichtbaar, waardoor er individuele lol/ zingeving was. Dit gold ook voor teams/ landen         Er was een duidelijke sturend orgaan, distributed.net, waardoor er geen anarchie mogelijk was.         De software was heel simpel, waardoor de collaboratie niet beperkingen kreeg opgelegd.         Aangezien de computers, en niet de gebruikers, het rekenwerk deden, was het niet nodig elkaar IRL te zien, maar voldeed contact over internet. Dit zou bij creatievere projecten onmogelijk zijn.         Er was prijzengeld, waardoor iedereen gemotiveerd bleef mee te doen.  Slechte zaken aan deze samenwerking:          De software was zo archaïsch dat het op sommige mensen angstaanjagend zou kunnen overkomen         Er was maar één manier om mee te doen, dus weinig ruimte voor creativiteit per project.