Nieuwe-mediapraktijken


Schrijf een review over een web 2.0 applicatie in de top 314 van listible

Kies zelf uit waar je de nadruk op wil leggen (Let hierbij op: wat is een recensie, wat voor een genre is het, wat zijn de punten die in een recensie behandeld moeten worden? Voorbeeld aandachtspunten: nut, usability, etc)

Ook: wie doet welke? Kindly comment.

Distributed computing (nl: gedistribueerd rekenen) is een techniek waarbij de taken niet door één enkele computer worden uitgevoerd, maar door een verzameling van genetwerkte computers en lijkt daarmee enigszins op een computer cluster. De verzameling computers kan bestaan uit machines in één ruimte, of uit computers die over de hele wereld zijn verspreid, waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele netwerktechnieken en internet. Het idee is om een grotere totale rekenkracht (verwerkingscapaciteit) te verkrijgen door het combineren van de rekenkracht van de individuele computers. Wanneer in een dergelijk netwerk zeer veel relatief eenvoudige computers beschikbaar zijn kan de beschikbare rekenkracht aanzienlijke proporties aannemen, vergelijkbaar met extreem dure supercomputers.

(meer…)