Op pagina drie, alinea drie stelt Lovink dat ‘blogs were the actual catalysts that realized democratization’.

Maar was Usenet niet al een vroege catalysator? Of wordt Usenet niet meegerekent omdat het nooit een critical mass heeft bereikt?

Tevens stelt hij op pagina drie, alinea vier dat ‘For business types there is no immediate money in it’. Ik ben van mening dat dit niet langer waar is en dat er wel degelijk geld te verdienen valt met/aan blogs door bedrijven:

  • Een fenomeen dat op dit moment (helaas) in opkomst is, zijn de zogenaamde ‘splogs’, de zogenaamde spam logs. Dit is op dit moment de (fraudulente) manier om geld te verdienen aan blogs. Zie Spam + Blogs = Trouble door Charles C. Mann in Wired Magazine.
  • Een andere manier waarop bedrijven geld kunnen verdienen aan blogs wordt beschreven door Bruce Sterling in een column in Wired Magazine Blogging for Dollars waarin hij zich afvraagt “If bloggers can profit from hyping Web 2.0 ventures, how long before they turn into payola machines?”

Reacties welkom, het is immers een blog 🙂